Home

  1. Beboerrepræsentationen

Beboerrepræsentationen repræsenterer de til enhver tid værende lejere i Brigadegården.

Beboerrepræsentationens formål er at arbejde for lejernes interesse over for udlejer og  administrator m.v. Desuden vil foreningen arbejde for et behageligt miljø med godt naboskab og venlig og hjælpsom omgangstone samt for jævnlig afholdelse af sociale arrangementer.

Fordelene ved en beboerrepræsentationen er bl.a.:

  • Beboerrepræsentation kan gøre indsigelse på vegne af alle beboerne ved huslejevarslinger, forbrugsregnskaber som fx vand- og varmeregnskaber osv.
  • Beboerrepræsentationen kan repræsentere eller bistå en lejer ved et flyttesyn.

Vi kan oplyse af Ejendomsselskabet HG Jansen har fået deres egen hjemmeside www.jansen.dk – Hvis man skal bruge telefonnummer til håndværker, er det bedst at bruge den, da der kan ske ændringer, som vi måske ikke lige får rettet med det samme.

  • Vigtig info verørende porten til baggården med FSB, de skriver tilbage på vores henvendelse:
    “Vi er helt enige i dit synspunkt omkring sideporten og det har ikke været hensigten at denne skulle lukkes. Vi har derfor gjort indsigelse over dette overfor entreprenøren og forventer at denne sørger for at port gennemgangen atter åbnes.”